17. 1. 2020  14:11 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPPZ01_6I - Degradation Processes and Prediction of Materials Life-time (MTF - SS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Course unit code: DPPZ01_6I
Course unit title: Degradation Processes and Prediction of Materials Life-time
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture3 hours weekly / 39 hours per semester of study (on-site method)
39 hours per semester of study (combined method)
project/semestral paper3 hours weekly / 39 hours per semester of study (on-site method)
39 hours per semester of study (combined method)

 
Credits allocated: 8
 
Recommended semester/trimester: Materials Engineering - master (compulsory), 4. semester
Materials Engineering - master (compulsory), 4. semester
Level of study: 1. + 2., 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
Tests
 
Learning outcomes of the course unit:
Basic information of degradation materials and fracture of components
 
Course contents:
Basic information of degradation materials and fracture of components.
 
Recommended or required reading:
Basic:
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. 223 p. ISBN 978-80-227-3334-2.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Degradačné procesy a predikcia životnosti. Trnava : AlumniPress, 2007. 162 p. ISBN 978-80-8096-031-5.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analysis of damaged spring clasps. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 15. p. 9--13. ISSN 1335-0803.
SZMOLKA, T. -- HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza izotermicky žíhaných vzoriek z materiálu 18CrNiMo7-6. In SEMDOK 2009: 14th International of PhD. student's seminar. Žilina - Súľov, 29-30 January, 2009. Žilina : Žilinská univerzita, 2009, p. 103--106. ISBN 978-80-8070-959-4.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analýza ocele S460MC spracovanej procesom nitrokarbonizácie.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Analýza ocele S460MC spracovanej procesom nitrokarbonizácie. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 8. p. 2008.
HUDÁKOVÁ, M. -- HAZLINGER, M. -- BÍLIK, J. Analýza porušeného tvárniaceho nástroja. In Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina : Žilinská univerzita, 2003, p. 143--148. ISBN 80-8070-112-1.
HAZLINGER, M. Analýza poškodeného hnacieho hriadeľa. Analysis of a damaged drive shaft. In TRANSFER 2006: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, p. 187--192. ISBN 80-8075-154-4.
HAZLINGER, M. Analýza poškodeného lisovacieho nástroja. In Letná škola únavy materiálov '2006: VIII. ročník, september 2006, Žilina- Strečno. Žilina : Žilinská univerzita, 2006, p. 176--179. ISBN 80-8070-582-8.
HAZLINGER, M. -- HRIVŇÁK, I. Analýza poškodenej ojnice z automobilu Peugeot. Damage analysis of broken conrod of peugeot automobile. Materiálové inžinierstvo, 4. p. 23--28.
KRAJČOVIČ, M. -- HAZLINGER, M. Analýza poškodených lisovacích nástrojov. In Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů. Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools: Sborník přednášek. Trenčín : Digital Graphic Trenčín, 2003, p. 39--44. ISBN 80-968337-4-X.
ŽÚBOR, P. -- HAZLINGER, M. Analýza poškodených strižných nástrojov. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 99: 7. medzinárodná vedecká konferencia. Zväzok 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1999, p. 222--227. ISBN 80-227-1272-8.
HAZLINGER, M. -- ŽÚBOR, P. Analýza poškodených strižných nástrojov. Shear tools damage analysis. In TRANSFER 2006: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, p. 193--198. ISBN 80-8075-154-4.
HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia a nízkej životnosti tvarových strižníkov. Shear tools damage and lifetime shortage analysis. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 5. p. 33--39. ISSN 1335-0803.
HAZLINGER, M. -- LAŠČEK, M. Analýza poškodených tlačných čapov. Damaged thrust pins analysis. In TRANSFER 2005: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok. 2. diely. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005, p. 217--220. ISBN 80-8075-070-X.
HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia povrchovo kalených súčiastok. Analysis of damage reasons the surface hardened parts. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 14. p. 253--260. ISSN 1335-0803.
GÖRÖG, A. -- HAZLINGER, M. Analýza príčin poškodenia preťahovacích tŕňov a možnosti zvýšenia ich životnosti. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 97: 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia: materiálové inžinierstvo, strojárske výrobné technológie a zariadenia. Zväzok 1. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 1997, p. 23--28. ISBN 80-227-0979-4.
GUZY, P. -- HAZLINGER, M. -- TARABA, B. Analýza príčin vzniku prasklín indukčne kalených hriadeľov z ocele Ck 45. Analyse of failure crak formation reasons in induction hardened shafts of Ck 45 steel. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : 1. zväzok. Materiálové inžinierstvo. Strojárske výrobné technológie a zariadenia. Bratislava: STU v Bratislave, 2002, p. 44--49. ISBN 80-227-1768-1.
HAZLINGER, M. Analýza súčiastok poškodených únavou. Analysis of a fatigue damaged components. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 6. p. 2006. ISSN 1335-9053.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza súčiastok poškodených únavou materiálu. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, p. 45--50.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Analýza zlomeného závesného oka. Analysis of damaged mounting lug. Materials Science and Technology [elektronický zdroj], 8. p. 2008. ISSN 1335-9053.
TARABA, B. -- HAZLINGER, M. Aplikácia tepelno-numerickej analýzy pri konvenčných technológiách tepelného spracovania. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave: Zväzok 6. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 1998, p. 201--206. ISBN 80-227-1142-X.
ZRNÍK, J. -- ŽITŇANSKÝ, M. -- HAZLINGER, M. -- PINKE, P. Behaviour of Nickel Base Single Crystal Superalloy under Cyclic Creep Conditions. In PRECAST 95: 8. mezinárodní symposium přesného lití. 1995, p. 166--173.
HAZLINGER, M. -- MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Trnava : AlumniPress, 2008. 141 p. ISBN 978-80-8096-067-4.
SZMOLKA, T. -- HAZLINGER, M. Influence of tempering temperature on fracture behaviour of 50CrMo4 steel. In 8th YSESM: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 20-23 May 2009 Györ, Hungary. Budapešť : Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, p. 84--85. ISBN 978-963-9058-26-2.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Izotermické žíhanie materiálu 18CrNiMo7-6. Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava, p. 109--114.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. Náuka o materiáloch II. Trnava : AlumniPress, 2009. 243 p. ISBN 978-80-8096-081-0.
MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- HUDÁKOVÁ, M. -- ČIČKA, R. -- RÍZEKOVÁ TRNKOVÁ, L. Náuka o materiáloch II.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 239 p. ISBN 978-80-8096-103-9.
PUŠKÁR, A. -- HAZLINGER, M. Porušovanie a lomy súčastí. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 353 p. ISBN 80-7100-654-8.
HAZLINGER, M. -- PINKAVOVÁ, Ľ. Príčiny korózie príborových nožov z materiálu 17 023. In REŠETOVÁ, K. CO-MAT-TECH 95: 3.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia: Materiálové inžinierstvo, strojárske výrobné technológie. 1st ed. Trnava : STU v Bratislave, 1995, p. 49--52.
HAZLINGER, M. Rozbor porušených a zlomených súčiastok. Damaged and broken component parts analysis. In TRANSFER 2001: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. Zborník prednášok medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín 2001. 1. diel. Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2001, p. 379--382. ISBN 80-88914-46-9.
HAZLINGER, M. Rozbor poškodených strižných nástrojov. Shear tools damage and lifetame shortage analysis. In TRANSFER 2002: Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi. 5. výročie založenia Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Zborník prednášok. 2. diel. Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, 2002, p. 411--416. ISBN 80-88914-76-0.
ZRNÍK, J. -- HAZLINGER, M. -- ŽITŇANSKÝ, M. -- WANG, Z. Structural dependence of creep/fatigue behaviour of single crystal nickel base superalloy. In Materials for Advanced Power Engineering 1994: Fifth Conference organised by C.R.M. October 3-6, 1994, Liege, Belgium. Liege,: 1994, p. 1195--1204.
ZRNÍK, J. -- HAZLINGER, M. -- MAMUZIČ, I. -- ŽITŇANSKÝ, M. The effect of structural phase on creep/fatique behaviour of single crystal nickel base superalloys. Metalurgija. Metallurgy, 34. p. 61--66. ISSN 0543-5846.

Recommended:
SZMOLKA, T. -- MORAVČÍK, R. -- HAZLINGER, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. Failure analysis of a plastic mould. Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo, 16. p. 106--109. ISSN 1335-0803.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 917

ABCDEFX
51,9 %23,8 %15,2 %4,6 %4,4 %0,1 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Last modification: 20. 12. 2018
Supervisor: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Erika Kuracinová on 12/20/2018.

Typ výstupu: