Jul 16, 2019   4:10 a.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus ŠMKK04_6B - Statistical Methods of Quality Control (MTF - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Course unit code: ŠMKK04_6B
Course unit title: Statistical Methods of Quality Control
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)
seminar2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)

 
Credits allocated: 6
 
Recommended semester/trimester: Quality of Production - bachelor (compulsory), 4. semester
Quality of Production - bachelor (compulsory), 4. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
To gain knowledge about statistical quality inspection methods, to acquire the ability to apply these methods in business practice to solve problems in quality management.
 
Course contents:
1. Quality management system and position of statistical methods in it
2. Normally ensuring the quality management system with regard to statistical methods
3. Seven simple tools, Ishikawa diagram, Paret analysis
4. Stratification of data, check list, histogram
5. Statistical regulation, essence, meaning, division of control diagrams, control by measurement control - practical calculation (X, R) diagram
6. Statistical control in comparison by comparison - practical calculation (X, s) of the diagram
7. Statistic regulation by comparison, essence, meaning, division of control diagrams, practical calculation of "p" diagram
8. Statistical comparison by comparison - Practical calculation of the "np" diagram
9. Tracking of Machine, Measurement, Processes - Meaning, Method of Application
10. Repeatability of the meter - essence, practical calculation. Repeatability and reproducibility - essence, practical calculation.
11. Machine Capabilities - Practical Calculation. Process capability indicators - Practical calculation.
12. Statistical take-over - meaning efficiency, delivery plans. Statistical Measurement Check - Practical Demonstration
13. Statistical comparison in check by comparison - practical demonstration
 
Recommended or required reading:
Basic:
LINCZÉNYI, A. -- NOVÁKOVÁ, R. Manažérstvo kvality. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 299 p. ISBN 80-227-1586-7.
ZGODAVOVÁ, K. -- LINCZÉNYI, A. -- NOVÁKOVÁ, R. -- SLIMÁK, I. Profesionál kvality. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002. 726 p. ISBN 80-7099-845-8.
LINCZÉNYI, A. -- PAULOVÁ, I. -- NOVÁKOVÁ, R. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. -- KUČEROVÁ, M. -- MĹKVA, M. Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality. Project of distance Education in Quality Management. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 392 p. ISBN 80-227-2130-1.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha : Management Press, 2004. 335 p. ISBN 80-7261-110-0.
PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha : Computer Press, 2001. 244 p. ISBN 80-7226-543-1.
TOŠENOVSKÝ, J. -- NOSKIEVIČOVÁ, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava : MONTANEX a.s, 2000. 362 p. ISBN 80-7225-040-X.
KUČEROVÁ, M. -- LESTYÁNSZKA ŠKŮRKOVÁ, K. Štatistické metódy kontroly kvality. Trnava : AlumniPress, 2011. 150 p. ISBN 978-80-8096-146-6.

 
Language of instruction: -- item not defined --
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 9

ABCDEFX
44,4 %22,2 %11,1 %11,1 %11,2 %0 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (person responsible for course)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
 
Last modification: 17. 1. 2019
Supervisor: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Bc. Jana Rohaľová on 01/17/2019.

Type of output: