Sep 23, 2020   0:53 a.m. Zdenka
Academic information system

Course syllabus N434T2_4B - Physical education (FCFT - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code: N434T2_4B
Course unit title:
Physical education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar
2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 1
 
Recommended semester/trimester:
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Biotechnology (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Food, Nutrition, Cosmetics (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemical Engineering (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial) - bachelor (compulsory), 2. semester
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
- Rafting
 
Recommended or required reading:
Basic:
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). p. 1.
PĚLUCHA, R. -- KRIŽAN, M. -- BOBRÍK, M. Level of motion efficiency of students at FCHPT STU in Bratislava. In ZAPLETALOVÁ, Ľ. 8th FIEP European Congress, 29th August - 1st September 2013, Bratislava: book of abstracts. Bratislava : Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, p. 177. ISBN 978-80-89324-12-5.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, p. 8--10.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. Problémy telesnej výchovy na STU v Bratislave cez prizmu posledného desaťročia. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách: Vědecká konference. - Praha 24.-26.4. 2002. Praha : Univerzita Karlova, 2002, p. 50--57.
BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- JAĎUĎOVÁ, K. -- KRIŽAN, M. -- PĚLUCHA, R. Somatický profil a motorická výkonnosť študentov FCHPT STU v Bratislava. Telesná výchova a šport, 22. p. 18--24. ISSN 1335-2245.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. In Univerzitný šport pri LUSR 2016. 1st ed. Bratislava: s.n., 2016, ISBN 978-80-227-4399-0.
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. Telesná výchova a šport, 26. p. 35--40.
BOBRÍK, M. Škola ako príležitosť. Urbanita :, 26. p. 20--21.
BOBRÍK, M. Šport a výchova. In Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier, 4. apríla 2014, Bratislava. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014, p. 5--9. ISBN 978-80-89460-16-8.

 
Language of instruction:
-- item not defined --
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 121

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak, english
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor, tutor) - slovak
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: