Oct 17, 2019   6:04 a.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus BV1-VUDESK - Vybrané úlohy deskriptívnej geometrie (FCE - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Course unit code: BV1-VUDESK
Course unit title: Vybrané úlohy deskriptívnej geometrie
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)

 
Credits allocated: 1
 
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
Level of study: 1., 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VALÁŠKOVÁ, Ľ. -- TEREŇOVÁ, Z. -- VAJSÁBLOVÁ, M. -- MÉSZÁROSOVÁ, K. Úvod do predmetu deskriptívna geometria. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 148 p. ISBN 978-80-227-4160-6.
VAJSÁBLOVÁ, M. Deskriptívna geometria pre GaK. 2009. URL: http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/deskiptivna_gak/index.html.
KYSELOVÁ, D. -- MÉSZÁROSOVÁ, K. -- MINÁROVÁ, M. -- BAŠOVÁ, H. -- PELIKÁNOVÁ, Š. Deskriptívna geometria: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 261 p. ISBN 978-80-227-3088-4.
MÉSZÁROSOVÁ, K. -- RÜCKSCHLOSSOVÁ, T. -- TEREŇOVÁ, Z. Deskriptívna geometria II: Prvá časť - Rotačné a skrutkové plochy [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-227-4275-7.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 44

ZFX
100,0 %0 %
Name of lecturer(s): RNDr. Zuzana Tereňová, PhD. (examiner, instructor) - slovak
Mgr. Štefánia Václavíková (examiner, instructor) - slovak
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (examiner, instructor, person responsible for course) - slovak
RNDr. Ľubica Valášková, PhD. (examiner, instructor) - slovak
 
Last modification: 28. 2. 2019
Supervisor: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Peter Korčák on 02/28/2019.

Type of output: