Apr 5, 2020   0:17 a.m. Miroslava
Academic information system

Course syllabus I1-TEPR2 - Technological Project 2 (FCE - SS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Course unit code: I1-TEPR2
Course unit title: Technological Project 2
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar4 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 5
 
Recommended semester/trimester: Building Technology - master (semi-compulsory), 4. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
continuous evaluation of work elaboration
 
Learning outcomes of the course unit:
Subject follows the Technological Project I. The student continues to address a given project by proposal of parallel production systems and operations and he process plant master plan.
 
Course contents:
Capacitance calculations of technology systems of parallel production and auxiliary operations.
Capacitance calculations of landfills of input materials (aggregates, cement reinforcement).
Proposal for concrete production.
Design for the reinforcement production.
Capacity calculations and design of landfills of final products.
Preparation of project documentation of production hall, ground plan and slit in 1:100 scale.
Processing of plant building plan.
Processing of technical project report.
 
Recommended or required reading:
Basic:
1. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby : Technologický projekt. Bratislava: STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0. 2. Platné právne predpisy a STN 3. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. -- TALIAN, J. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0. 4. Juríček, I. a kol.: Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava:, Eurostav, 2005 5. Juríček, I.: Technológia pozemných stavieb -- Hrubá stavba. Bratislava: Jaga Group, 2001 6. Makýš, O. -- Makýš, P.: Technologický projekt -- Stavenisková prevádzka, zariadenie staveniska. Bratislava: ES STU, 2003 7. ZAPLETAL, I. -- KOL. Technológia stavieb : Dokončovacie práce 2. Bratislava: STU v Bratislave, 2004. 299 s. ISBN 80-227-2084-4. 8. ZAPLETAL, I. -- MUSIL, F. -- BOŽÍK, M. -- KLÍMEK, V. -- KOVÁŘOVÁ, B. -- POPENKOVÁ, M. -- STRAKA, B. -- SVOBODA, P. Technológia stavieb : Dokončovacie práce 1. Bratislava: STU v Bratislave, 2002. 379 s. ISBN 80-227-1693-6.

Recommended:
JANÍČEK, J. -- KNOB, J. -- ŘÍHA, J. Technologický a konštrukčný návrh II. Praha: SNTL, 1980.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 277

ABCDEFX
63,2 %18,1 %12,3 %4,3 %1,4 %0,7 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Marián Bederka, PhD. (instructor)
Ing. Jozef Bizub, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. Michal Božík, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Peter Briatka, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Mária Búciová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Marek Ďubek, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Silvia Ďubek, PhD. (examiner, instructor)
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Tomáš Funtík, PhD. (examiner, instructor)
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (examiner, instructor, person responsible for course) - slovak, english
Ing. Alexander Gron, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Barbara Chamulová, PhD. (examiner, instructor)
doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. (examiner, instructor)
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Richard Matúšek, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Marek Petro, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
doc. Ing. Viera Somorová, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Marcel Šmotlák, PhD. (examiner, instructor)
 
Last modification: 16. 4. 2019
Supervisor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Peter Korčák on 04/16/2019.

Type of output: