Sep 30, 2020   6:24 p.m. Jarolím
Academic information system

Course syllabus 1_VKM8_AU - Selected Chapters I (Module M8) (FAD - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Course unit code: 1_VKM8_AU
Course unit title: Selected Chapters I (Module M8)
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
2
 
Recommended semester/trimester: Architecture and Urban Design - bachelor (semi-compulsory), 7. semester
Architecture and Urban Design (study in English) - bachelor (semi-compulsory), 7. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
Student will acquire additional theoretical knowledge of the issue of settlements and landscape, the basic principles of spatial, functional and typological structure of settlements in the scale of city and zone. Student will gain knowledge about the possibilities of architect, urban planner and landscaper designer cooperations in different dimensions of urban, architectural and landscape design. Student will also recieve knowledge of planning, design process and protection of the urban structure of settlements.
 
Course contents:
1. Introduction - basic concepts: settlement, city and country.
2. determining criteria for delineating settlements.
3. typological differentiation of settlements
4. Specific features of rural settlements.
5. Functional and spatial zoning of settlements.
6. Basic principles of composition of internal structure of settlements.
7. Public spaces in urban and rural areas.
8. The issue of settlement greenery.
9. Contact zones of settlement and country.
10. Composition principles - views of settlement.
11. Ongoing development of settlements.
12. Trends in spatial development of settlements.


 
Recommended or required reading:
Basic:
SOPIROVÁ, A. Funkčné premeny mesta-možnosti a obmedzenia. In FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Trajektórie územného rozvoja. Bratislava : Road, 2006, p. 152--172. ISBN 978-80-88999-31-7.
SOPIROVÁ, A. Efektívnosť a únosnosť využitia vidieckych sídel. In VITKOVÁ, Ľ. -- KOVÁČ, B. Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, p. 27--52. ISBN 978-80-227-3821-7.
FALŤAN, Ľ. -- STRUSSOVÁ, M. -- KOSTLÁN, D. -- FALŤANOVÁ, Ľ. -- SOPIROVÁ, A. Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. 281 p. ISBN 978-80-85544-73-2.

Recommended:
BULLIVANT, L. Paster Planning Futures. London and New Yourk: Routledge, 2012. 313 s. ISBN 978-0-415-55447-3. [podrobnosti]
Drawing for Urban Design. London: Laurence King Publishing Ltd., 2011. 190 s. ISBN 978-1-85669-718-7. [podrobnosti]
Sopirová Alžbeta: Rezidenčné suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy, In: Člověk, stavba a územní plánovaní 5, ČVUT Praha, Fakulta Stavební, 2011, ISBN 80-902945-3-7
Sopirová, Alžbeta: Vidiecky priestor – súčasné trendy a rozvojové možnosti, In: Město, venkovský prostor a krajina, Zborník z medzinárodnej konferencie, FA ČVUT, Praha 2001, ISBN 80-9029453-7, str. 115-119
Supuka, J., Feriancová, Ľ: Vegetačné štruktúry v sídlach. Parky a záhrady. SPU Nitra, 2008

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 52

A
BC
D
E
FX
53,8 %
23,1 %
19,2 %3,9 %
0 %
0 %
Name of lecturer(s):
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (examiner, instructor)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (examiner, lecturer) - slovak
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (examiner, lecturer) - slovak
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (examiner, lecturer, person responsible for course) - slovak
 
Last modification:
30. 4. 2019
Supervisor:


Last modification made by Róbert Tichý on 04/30/2019.

Type of output: