Oct 16, 2019   9:29 a.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus 2_UMM_U - Spatial Management and Marketing (FA - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_UMM_U
Course unit title: Spatial Management and Marketing
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)
seminar1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 4
 
Recommended semester/trimester: Urban Design - master (compulsory), 3. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: ROAD, 2008. 113 p. ISBN 978-80-88999-35-5.
COPLÁK, J. Marketing v plánovaní a usmerňovaní rozvoja územia. Architektúra a urbanizmus, p. 3--15. ISSN 0044-8680.
DOBRUCKÁ, L. -- COPLÁK, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- LADZIANSKA, Z. Tvorba strategického rozvojového plánu obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 150 p. ISBN 978-80-89197-66-8.

 
Language of instruction: slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 26

ABCDEFX
19,2 %23,1 %23,1 %26,9 %7,7 %0 %
Name of lecturer(s): Ing. arch. Viktor Kasala (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. arch. Ivan Siláči, PhD. (examiner, instructor)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
Ing. arch. Dominika Štrbíková (instructor)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course) - slovak, english
 
Last modification: 30. 4. 2019
Supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 04/30/2019.

Type of output: