26. 10. 2020  22:35 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DTECH - History of Technology (FEEIT - WS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code:
B-DTECH
Course unit title: History of Technology
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly (on-site method)
seminar
1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
3
 
Recommended semester/trimester:
Automotive Mechatronics - bachelor (semi-compulsory), 1. semester
Electrical Engineering - bachelor (semi-compulsory), 1. semester
Electrical Power Engineering - bachelor (semi-compulsory), 1. semester
Nuclear and Physical Engineering - bachelor (semi-compulsory), 1. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
Preparation of semestral work and its presentation (50%). Final test (50%).
 
Learning outcomes of the course unit:
The mission of the course History of Technology is to acquaint students with a selected group of scientific discoveries of natural sciences and technical inventions in electrical engineering and related fields (electronics, information and communication technology etc.). Historical facts and simple explanation of the content of individual scientific discoveries are presented with an emphasis on current use in production, transport, power engineering, various forms of transmission and processing of information.
 
Course contents:
History of education in electrical engineering in Slovakia, history of faculty. History of electrotechnics and electrification of Slovakia, history of nuclear power engineering in Slovakia. The world history of electrical engineering and the related scientific discoveries of natural sciences with particular emphasis on the field of electromagnetism (discoveries, ideas, inventions, personalities). Selected chapters from the history of electronics and information and communication technologies.
 
Recommended or required reading:
Recommended:
D. Mayer: Dějiny elektrotechniky, ZČU Plzeň 1997
D. Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky, nakladateľstvo Kopp České Budějovice 2004
I. Štoll: Dějiny fyziky, Prometheus Praha 2009
J. Tibenský a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, Academic Press Bratislava 1999
J. Tibenský: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, Bratislava, 1979
Kolektív: Od žiarovky po internet, publikácia FEI STU vydaná pri príležitosti 60. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave, vydaná v roku 2001
R. Zajac, J. Pišút, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky 2, UK Bratislava 1997
R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky 1, Alfa Bratislava 1990

 
Language of instruction:
slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 199

A
B
C
DE
FX
63,8 %11,6 %
7,5 %
3,0 %1,5 %
12,6 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Ján Vajda, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak
 
Last modification:
22. 1. 2020
Supervisor: doc. Ing. Ján Vajda, CSc. and programme supervisor


Last modification made by RNDr. Marian Puškár on 01/22/2020.

Typ výstupu: