18. 2. 2020  8:07 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414R0_4B - Registrácia liečiv a patentová ochrana (FCFT - WS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code: N414R0_4B
Course unit title: Registrácia liečiv a patentová ochrana
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 2
 
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Dohovor o udeľovaní európskych patentov: Európsky patentový dohovor. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2003. 173 p. ISBN 80-88994-31-4.
REINGAND, N. Intellectual property in academia: A practical guide for scientists and engineers. Boca Raton : CRC Press, 2012. 324 p. ISBN 978-1-4398-3700-9.
JENERÁL, E. Mezinárodní úmluvy v patentovém právu. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. 190 p. ISBN 978-80-7282-083-2.
PIČMANOVÁ, M. Normy a doporučení v oblasti patentových informací. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. 122 p. ISBN 80-7282-035-4.
HRICIK, D. -- MEYER, M. Patent Ethics. New York : Oxford University Press, 2009. 371 p. ISBN 978-0-19-533835-5.
EFFENBERGER, K. Přehled patentových systémů ve světe. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. 264 p. ISBN 80-85100-60-6.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 0

Name of lecturer(s): doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (person responsible for course)
 
Last modification: 20. 5. 2019
Supervisor: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 05/20/2019.

Typ výstupu: