Course syllabus 270676_IDP - Production Engineering and Systems (FME - WS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Course unit code: 270676_IDP
Course unit title: Production Engineering and Systems
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)
40 hours per semester of study (distance method)
seminar2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 5
 
Recommended semester/trimester: Manufacturing Systems and Quality Management - master (compulsory), 3. semester
Manufacturing Systems and Quality Management (in english language) - master (compulsory), 3. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
DEMEČ, P.: Automatizácia výrobných strojov . Košice: Edícia študijnej literatúry CI Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2007. 210 s. ISBN 978 80 8073 817 4.
Dubbel : Inženýrská příručka pro stavbu strojů: I. Praha: SNTL, 1961. 911 s.
Dubbel : Inženýrská příručka pro stavbu strojů: II. Praha: SNTL, 1961. 947 s.
Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau. Berlin: Springer Verlag, 1990. 1726 s. ISBN 3 540 52381 2
JAVORČÍK, L. - POLÁČEK, J. Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov : Návody na cvičenia. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1990. 221 s. ISBN 80 227 0294 3
MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Praha: MM publishing, 2010. 420 s. ISBN 978 80 254 7980 3.
2. KISSÓCZY, Š. - JAVORČÍK, L. - VELÍŠEK, K. - GEYER, V. Obrábacie stroje : Základy teórie a konštrukčnej koncepcie. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1989. 520 s. ISBN 80 227 0010 X

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 17

ABCDEFX
41,2 %35,3 %11,8 %5,9 %5,8 %0 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak, english
 
Last modification: 21. 6. 2019
Supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Marianna Frajková on 06/21/2019.

Type of output: