Oct 22, 2020   11:29 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus DUHY07_6B - Mental Hygiene (MTF - WS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Course unit code:
DUHY07_6B
Course unit title:
Mental Hygiene
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)
13 hours per semester of study (combined method)
workshop
1 hour weekly / 13 hours per semester of study (on-site method)
13 hours per semester of study (combined method)

 
Credits allocated:
2
 
Recommended semester/trimester:
Applied Informatics and Automation in Industry - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Applied Informatics and Automation in Industry - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Computer-Aided Production Technologies - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Computer-Aided Production Technologies - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Industrial Management - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Industrial Management - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Integrated Safety - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Integrated Safety - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Manufacturing Technologies - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Manufacturing Technologies - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Materials Engineering - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Materials Engineering - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Mechatronics in Technological Equipment - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Mechatronics in Technological Equipment - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Production Devices and Systems - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Production Devices and Systems - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Production Technologies and Production Management - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Production Technologies and Production Management - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Quality of Production - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Quality of Production - bachelor (semi-compulsory), 3. semester
Level of study:
1., 1. + 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
Seminary work on a preselected topic.
 
Learning outcomes of the course unit:
The aim of the course is to acquaint students with the techniques, processes and practices of mental health, self-knowledge.
 
Course contents:
Mental Hygiene – history, aims, basic characteristics. Stress – coping strategies. Well-being – work-life balance. Significance of self-coaching. Methods and forms of relaxation.
 
Recommended or required reading:
Basic:
BLAHOVÁ, J. -- NOVOTNÁ, I. -- PORUBČANOVÁ, Z. Duševná hygiena. Trnava : AlumniPress, 2017. 116 p. ISBN 978-80-8096-247-0.
BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha : Grada&Avicenum, 1994. 190 p. ISBN 80-7169-121-6.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-774-4.
PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Portál, 2008. 266 p. ISBN 978-80-247-2593-2.
CIMICKÝ, J. Sám proti stresu. Praha: VIP Books, 2007. 217 p. ISBN 80-8713-408-7.
PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktu a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994.
KRASKA-LUDECKE, K. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada Publishing, 2007. 114 p. ISBN 978-80-247-1833-0.
CUNGI, C. -- LIMOUSIN, S. Relaxace v každodenním živote. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-948-8.

Recommended:
SELIGMAN, M.Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil publishing, 2014. ISBN 9788087270950.

 
Language of instruction:
slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 4096

A
B
CDEFX
50,2 %
25,2 %
14,3 %6,8 %
3,5 %
0 %
Name of lecturer(s): Mgr. Jarmila Blahová (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course) - slovak
Mgr. Sláva Němcová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Last modification:
18. 9. 2019
Supervisor:
Mgr. Jarmila Blahová and programme supervisor


Last modification made by Ing. Erika Kuracinová on 09/18/2019.

Type of output: