Oct 22, 2020   12:22 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus RKZR07_6B - Communication Skills Development (MTF - SS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code:
RKZR07_6B
Course unit title:
Communication Skills Development
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)
seminar
2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)

 
Credits allocated: 6
 
Recommended semester/trimester:
Industrial Management - bachelor (semi-compulsory), 6. semester
Industrial Management - bachelor (semi-compulsory), 6. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - bachelor (semi-compulsory), 6. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - bachelor (semi-compulsory), 6. semester
Level of study: 1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
Students will recognize the basic elements of effective communication, they will know the principles of their application and advantages in the conditions of an industrial company. They can identify their strengths as well as areas of development of individual elements of effective communication. They have a recurrent experience of training in communication skills.
 
Course contents:
Communication in the work of a manager in an industrial company. Organisational communication, vertical communication, and management communication. Communication process and elements of effective communication. Communication in the work team. Theory of team roles. Theory of leadership.
 
Recommended or required reading:
Basic:
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 p. ISBN 978-80-227-3926-9.
ČAMBÁL, M. -- HOLKOVÁ, A. -- LENHARDTOVÁ, Z. Základy manažmentu. Trnava : AlumniPress, 2011. 195 p. ISBN 978-80-8096-138-1.
ADAMCZYK, G. -- BRUNO, T. Řeč těla : jak rozumět signálum řeči těla a cíleně je používat. Praha: Grada Publishing, 2013.
BISHOP, S. Jste asertivní? Osobní prúprava, pozitivní myšlení, naslouchání, technika rozhovoru, projevy tela. Příklady a cvičení. Praha: Computer Press, 2000.
BRAUN, R. Umění rétoriky. Praha: Portal, 2009. ISBN 978-80-7367-539-4.
NOVÁK, T. -- CAPPONI, V. Asertivně do života. Praha : Grada, 1994. 157 p. ISBN 80-7169-082-1.
CARNEGIE, D. Komunikácia ako cesta k úspechu. Bratislava: Príroda, 2013. ISBN 978-80-07-02188-4.
TRACY, B. -- ARDEN, R. Jak udělat dojem a přesvědčit: Moc šarmu. Brno : Computer Press, 2006. 88 p. ISBN 80-251-1220-9.

 
Language of instruction:
slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 914

AB
C
DEFX
34,8 %
34,4 %
20,0 %8,2 %2,4 %
0,2 %
Name of lecturer(s):
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (person responsible for course)
Mgr. Zuzana Porubčanová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. Marianna Weiss, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Last modification:
15. 8. 2019
Supervisor:
Mgr. Ivana Novotná, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Erika Kuracinová on 08/15/2019.

Type of output: