7. 8. 2020  20:45 Štefánia
Akademický informačný systém

Absolventi - výber roku absolvovania


Vyhľadávanie
   
Zoznamy
   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)

2017

          
2015
2014

          

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.