24. 8. 2019  13:57 Bartolomej
Akademický informačný systém

Absolventi - výber roku absolvovania


Vyhľadávanie   Zoznamy   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)

2019
2018
2017
2016

          
2015
2014
2013
2012

          
2011
2010

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.