7. 8. 2020  20:53 Štefánia
Akademický informačný systém

Absolventi - výber roku absolvovania


   
Zoznamy   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

2020
2018
2017
2016
2015

          
2012
2009

          

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.