7. 8. 2020  19:41 Štefánia
Akademický informačný systém

Absolventi - výber roku absolvovania


Vyhľadávanie   
Zoznamy
   


V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií

2020
2018
2017

          
2013
2012
2010

          

Pokračovať bez výberu filtra na rok absolvovania.