Oct 16, 2019   10:14 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Branislav Mišota, PhD.
Identification number: 10004
University e-mail: branislav.misota [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Economics and Management of Enterprising (IM OUP REK)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Ajpek
Možnosti využitia CMS systémov pre fungovanie vzdialenej kancelárie
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Babinec
Možnosti využitia synchronizačných služieb v mobilných zariadeniach
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bachratý
Možnosti využitia RFID v skladovom hospodárstve
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bachratý
Možnosti využitia technológie RFID
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bachúrik
Možnosti synchronizácie dát pre CMS Drupal
May 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bakič
Možnosti IKT pre moderné e-vzdelávanie
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Bako
Podpora identifikácie pohybu entít s využitím Beacon technológie
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Vladimír Bednár
Analýza signálov pri korekcii chýb AČP pomocou ŠIM
May 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bednár
Možnosti RFID technológií na sledovanie prepravy tovaru
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Bednár
Možnosti využitia RFID technológie
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Blšák
Využitie webtechnológií v e-commerce
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Blšák
Možnosti využitia databankingu prípadne iných foriem homebankingu v podnikových informačných systémoch
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bryndza
WEB 2.0 technológie
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Čertan
Využitie webtechnológií na zber a spracovanie obchodovaných informácií
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Galandák
Mobilné aplikácie pre e-commerce
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Grešo
Ekonomická efektivita riadenia natáčania fotovoltických článkov.
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Grossmann
Možnosti využitia RFID v e-commerce
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Heinrich
Ekonomicky efektívne riešenie pre sieťovú infraštruktúru stredne veľkej budovy
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Heinrich
Možnosti využitia CMS pre e-commerce
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Horváth
Možnosti využitia RFID v oblasti služieb
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Horváth
Technológie RFID v oblasti poskytovania služieb a evidencie osôb
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hrušovský
Využitie elektronických platobných systémov v elektronickom obchode
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kubo
Elektronické obchodovanie ako súčasť stratégie firmy
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ludwig, PhD.
Možnosti ovládania zariadení na diaľku
May 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Lukáč
E-commerce a jeho reálna aplikácia v prostredí internetu
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Majerčák
Možnosti využitia interaktívnych grafických webtechnológií
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Majerčák
Možnosti využitia technológie Flash
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anton Majerský
Digital marketing as a modern tool to make profits in the company
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Miša
Mobilné aplikácie a synchronizácia dát
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Murgaš
Možnosti využitia internetového marketingu v e-commerce a jeho podpora prostredníctvom informačných systémov
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Ottinger, PhD.
Využitie webtechnológií v malých a stredných podnikoch
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Píša
Automatizovaný generátor webových stránok
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Pituch
Web 2.0 technológie v malých a stredných podnikoch
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Reingraber
Možnosti synchronizácie kontextového obsahu vzhľadom na polohu na báze Beacon technologie
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Sedláček
Finančná analýza
May 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sedláček
Možnosti využitia počítačového softvéru na zefektívnenie finančnej analýzy
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Sekereš
Označovanie tovarov pomocou RFID a určovanie ich polohy
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Sorokač, PhD.
RFID technológie v oblasti poskytovania služieb a evidencie osôb
May 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Sorokač, PhD.
RFID technológie v oblasti sledovania pohybu materiálu
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Spodniak
Možnosti využitia panoramatických obrázkov pre e-commerce
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Strýček
Automatizácia, synchronizácia dát a vývoj aplikácií pre mobilné platformy
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Šalaga
Optimalizácia www stránok pre vyhľadávače a jej využitie v internetovom marketingu
May 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Tekeľ
Možnosti využitia lokalizačných služieb v mobilných zariadeniach
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Toma
Optimalizácia web stránok pre vyhladávače
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Tuhý
Elektronický marketing a jeho podpora prostredníctvom informačného systému v prostredí internetu
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Tuhý
Jednoduchý informačný systém pre malý podnik ako podpora e-commerce
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Ujmiak
Možnosti využitia internetových aplikácií na diaľkový zber a správu údajov
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vanek
Modul e-trhovisko pre CMS Drupal
May 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vanek
Web 2.0 technológie
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Vašíček
Možnosti využitia lokalizačných služieb v mobilných zariadeniach
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Vyrva
Návrh webu pre prezentáciu OZE
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Wolf
Možnosti využitia webtechnológií
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress