22. 1. 2020  9:55 Zora
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Branislav Mišota, PhD.
Identifikačné číslo: 10004
Univerzitný e-mail: branislav.misota [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (ÚM OUP REK)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Autor: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Abstrakt:Táto dizertačná práca sa venuje v našich podmienkach málo reflektovanej problematike modelovania komplexných ekonomických systémov a ich simulácie na báze multiagentových metód. Modelovanie a simulácia správania sa komplexných ekonomických systémov nielen v dynamike, ale aj v evolúcii, vyžaduje hlboké pochopenie a prácu s informáciami, pretože v prostredí trhových ekonomík je vysoká miera turbulencie zmien, chaosu, a taktiež komplikovaná sieťová štruktúra vzájomných vzťahov. V predkladanej práci sme sa zamerali na všeobecné základy teórie modelovania a simulácie v ekonómii. Ako hlavnú metódu riešenia sme použili multiagentový systém umožňujúci riešiť problémy, na ktoré nestačia schopnosti individuálneho agenta ako samostatnej učiacej sa entity. Multiagentový systém je špecifickým prostredím, v ktorom na základe vzájomných interakcií prvkov vzniká emergencia podobne ako v reálnom prostredí, a táto vlastnosť ho predurčuje ako vhodný nástroj na modelovanie socioekonomických systémov. Prostredníctvom modelu s autonómnymi heterogénnymi agentmi sme modelovali virtuálnu ekonomiku Vytvorený model popisuje správanie sa samostatných entít, ktoré vystupujú v ekonomike, napríklad trhy, firmy, domácnosti, a pod. Práca obsahuje aj výsledky a vyhodnotenie simulácií navrhnutého modelu.
Kľúčové slová:multiagentový systém, trh, evolúcia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene