26. 10. 2020  11:53 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Branislav Mišota, PhD.
Identifikační číslo: 10004
Univerzitní e-mail: branislav.misota [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

     
     
Výuka     Závěrečná práce
     
Publikace
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Autor:
Ing. Branislav Mišota, PhD.
Pracoviště:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Abstrakt:
Táto dizertačná práca sa venuje v našich podmienkach málo reflektovanej problematike modelovania komplexných ekonomických systémov a ich simulácie na báze multiagentových metód. Modelovanie a simulácia správania sa komplexných ekonomických systémov nielen v dynamike, ale aj v evolúcii, vyžaduje hlboké pochopenie a prácu s informáciami, pretože v prostredí trhových ekonomík je vysoká miera turbulencie zmien, chaosu, a taktiež komplikovaná sieťová štruktúra vzájomných vzťahov. V predkladanej práci sme sa zamerali na všeobecné základy teórie modelovania a simulácie v ekonómii. Ako hlavnú metódu riešenia sme použili multiagentový systém umožňujúci riešiť problémy, na ktoré nestačia schopnosti individuálneho agenta ako samostatnej učiacej sa entity. Multiagentový systém je špecifickým prostredím, v ktorom na základe vzájomných interakcií prvkov vzniká emergencia podobne ako v reálnom prostredí, a táto vlastnosť ho predurčuje ako vhodný nástroj na modelovanie socioekonomických systémov. Prostredníctvom modelu s autonómnymi heterogénnymi agentmi sme modelovali virtuálnu ekonomiku Vytvorený model popisuje správanie sa samostatných entít, ktoré vystupujú v ekonomike, napríklad trhy, firmy, domácnosti, a pod. Práca obsahuje aj výsledky a vyhodnotenie simulácií navrhnutého modelu.
Klíčová slova:
multiagentový systém, trh, evolúcia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně