Jan 23, 2020   1:07 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of bridge crane
Written by (author): Ing. Peter Šlesar
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza mostového žeriavu
Summary:Bakalárska práca je venovaná posúdeniu pevnosti mostového žeriavu typu SHS6.3t x 16.5m od firmy KRANTECHNIK s využitím napäťovo deformačnej analýze. Bakalárska práca je logicky členená na šesť časti. V prvej časti je popísané stručné rozdelenie a špecifikácia zdvíhacích zariadení a žeriavov. Druhá časť sa venuje popisu tvorby daného modelu mostového žeriavu s využitím priestorových nosníkových prvkov v programe Ansys. V ďalších častiach je prezentovaná analýza pevnosti daného žeriavu pre rôzne typy prevádzkových režimov z pohľadu statického zaťažovania. V piatej časti sú prezentované dosiahnuté výsledky v podobe grafických výstupov napätí a posunutí na najviac namáhaných častiach žeriavovej konštrukcie. A na záver je v práci ukážka modálnej analýzy žeriava.
Key words:pevnostná analýza, mostový žeriav, Ansys

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited