Jan 28, 2020   2:17 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The stress-strain analysis of hydraulic crane construction
Written by (author): Ing. Adam Slodičák
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza konštrukcie hydraulickej ruky
Summary:Témou tejto bakalárskej práce je napäťovo-deformačná analýza hydraulickej ruky nákladného automobilu. V úvode tejto práce je uvedená teoretická časť metódy konečných prvkov, orientovaná na teóriu objemových solid prvkov, ktoré sa využijú na tvorbu MKP modelu hydraulického manipulátora. Prevažná časť práce je venovaná tvorbe geometrického modelu hydraulickej ruky v systéme Catia V5, ktorý je použitý ako model pre vykonanie statickej, dynamickej, ako aj modálnej analýza hydraulickej ruky v prostredí programu ANSYS Workbench. Výsledkom dynamickej analýzy sú prezentované výsledky v podobe síl v jednotlivých väzbách, rýchlosti a zrýchlení hydraulických piestov. Na druhej strane statickou analýzou pre rôzne tri stavy polôh danej hydraulickej ruky boli identifikované nebezpečné miesta a rozloženie napätí po priereze, ktoré je dokumentované v práci grafickými výstupmi na jednotlivých častiach mechanizmu. Modálnou analýzou hydraulickej ruky, ktorá bola takisto vykonaná v rámci riešenia práce boli zistené rezonančné frekvencie kmitania a vlastné tvary.
Key words:napäťovo deformačná analýza, FASSI F130.A21, hydraulická ruka, ASYS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited