Jan 28, 2020   1:37 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Monitoring of line pipelines with the interaction of the corrosion and stress state
Written by (author): Ing. Michal Kosznovszki
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie líniových potrubí v spolupôsobení korózného a napäťového stavu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou monitorovacieho systému líniových potrubí v spolupôsobení korózneho a napäťového stavu. Celý systém je navrhnutý vo vývojovom prostredí LabVIEW. Výstupom monitorovacieho systému je in-time vyhodnotenie nameraných veličín, ktoré boli v tejto práci simulované taktiež v programe LabVIEW. Z nameraných veličín je možné pomocou vzťahov priestorovej napätosti a aplikáciou pôdnych koróznych modelov, určiť vplyv spolupôsobenia koróznych defektov a prídavného namáhania na hodnotu súčiniteľu statickej bezpečnosti. Monitorovací systém v každej iterácii vyhodnocuje súčiniteľ statickej bezpečnosti a pri prekročení dovolených hodnôt, upozorní na kritický stav hlásením na ovládacom paneli. Vyhodnotené dáta archivuje a podáva dennú správu o stave líniových potrubí. Je vhodným prostriedkom prevencie vzniku nežiaducich dejov.
Key words:monitorovanie, bezpečnosť, korózia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited