Jan 23, 2020   0:02 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling and Optimization of Mechanism robotic hand in the software ADAMS
Written by (author): Ing. Ľuboslav Slezák
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Ferdinand Havelka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a optimalizácia mechanizmu robotickej ruky v systéme ADAMS
Summary:Cieľom tejto práce je navrhnúť mechanizmus pomocou softvéru MSC.ADAMS podľa zadaných parametrov. Zadané parametre sú odvodené z princípu ľudskej ruky, teda bude kladený dôraz na dĺžky a natočenia jednotlivých článkov a prstov. Pri návrhu článkov prsta mechanizmu okrem zohľadnenia vstupných parametrov sledujeme odozvu pohonnej jednotky pri konštantnom zaťažení prsta. Zo získaných charakteristík záťaže sú navrhnuté a optimalizované ostatné časti mechanizmu a vhodne zvolené pohonné jednotky. Následne je z výsledkov návrhu zhotovený priestorový model mechanizmu v systéme CATIA a vykonaná séria dynamických analýz v prostredí MSC.ADAMS, z ktorých je preukázateľná zmysluplnosť a funkčnosť navrhnutého mechanizmu. V závere hodnotíme získané výsledky a preukazujeme ich využitie pri rôznych aplikáciách.
Key words:MSC.ADAMS, dynamická analýza, mechanizmus, servomotor, parametrizačný bod, CATIA, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited