Jan 28, 2020   2:25 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress strain analysis of the power transmission line pylon
Written by (author): Ing. Gábor Gyebnár
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza stožiaru elektrického vedenia
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na riešenie napäťovo - deformačnej analýzy stožiara elektrického vedenia typu Y používaného na prenos obzvlášť vysokého napätia (400 kV). V úvodnej časti práce sú popísané rôzne typy stožiarov, ktoré sa používajú na rozvod elektrickej energie. V nasledujúcich kapitolách rozoberáme tému rôznych komponentov vonkajšieho silového vedenia a popíšeme nebezpečné klimatické vplyvy pre stožiare elektrického vedenia. Prevažná časť práce je zameraná na vytvorenie modelu stožiaru v programe ANSYS 15.0 a riešenie napäťovo-deformačnej analýzy pomocou MKP pre rôzne zaťaženia. Práca obsahuje modálnu analýzu stožiara a riešenia analýz pre prevádzkové zaťaženia od vlastnej tiaže konštrukcie, od prídavných vodičov a od ďalších klimatických vplyvov.
Key words:stožiar, vodič, MKP, zaťaženie, ANSYS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited