Jan 23, 2020   0:26 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress strain analysis of tower crane Wolffkran 5014 city
Written by (author): Ing. Veronika Kovácsová
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza pevnosti stavebného žeriavu
Summary:Téma bakalárskej práce je zameraná napäťovo deformačnej analýze pevnosti stavebného žeriavu Wolffkran 5014 city v programe ANSYS. V úvode práce sú uvedené základné informácie a prehľad o žeriavoch so zameraním na históriou žeriavov a ich najznámejšie typy. V rámci práce sú podrobne popísané vežové žeriavy. Práca sa venuje metóde konečných prvkov (MKP) a o spôsoboch riešenia MKP modelov. Praktická časť práce je venovaná tvorbe MKP modelu žeriavu Wolffkran 5014 city využitím MKP naprogramované v programe ANSYS 15. V praktickej časti sa nachádzajú výsledky analýz vplyvov od vlastnej tiaže a rôznych prevádzkových zaťaženiach na danom vežovom žeriave. Výsledky sú prezentované vo forme grafických vstupov rozloženia napätí a posunutí jednotlivých častí žeriavu.
Key words:Wolffkran 5014 city, MKP, Ansys, vežový žeriav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited