Jan 22, 2020   11:56 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The motion analysis of the winding machine in system SimMechanics
Written by (author): Bc. Andrej Paulen
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza pohybu navíjacieho stroja v systéme SimMechanics
Summary:Práca pojednáva o reálne navrhnutom a skonštruovanom strojárskom zariadení, ktoré slúži na navíjanie trubky s prísadami pre zlepšenie kvality ocele. V prvej kapitole je opísaný stroj z hľadiska jeho princípu fungovania a konštrukcie. V druhej a tretej kapitole sa zaoberáme metódou redukcie z teoretickej stránky a následne aj jej praktickým využitím pri výpočte výkonu elektromotora potrebného na navíjanie trubky. V ďalších kapitolách je rozoberaný spôsob simulácie navíjadla v SimMechanics s aplikovaním regulačnej slučky a PID regulátora. Použitý je import geometrického modelu navíjadla z CAD softvéru do SimMechanics. V záverečnej kapitole porovnávame výsledky výkonu elektromotora zistených matematickým modelom a simuláciou v Matlabe -SimMechanics.
Key words:simulácia, SimMechanics, CAD, výkon elektromotora, navíjadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited