Jan 22, 2020   11:38 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Projection of the spring parameters for the SAE Formula student competition requirements
Written by (author): Ing. Richard Trnený
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh pružiny pre potreby súťaže SAE Formula student
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je teoretický prehľad pružín používaných v praxi, analytické odvodenie parametrov pružiny a návrh pružiny, ktorá sa skladá z dvoch sériovo zapojených pružín. Charakteristika výslednej pružiny musí mať bilineárnu charakteristiku. Pri návrhu pružiny zohľadňujem známe zaťaženie, vytvorené formulou, ktoré má pružina prenášať a požadovanú deformáciu, ktorú toto zaťaženie vytvára. Na výpočet používam presné riešenie, ktoré zohľadňuje všetky zložky namáhania od zaťažujúcej sily F. Pri návrhu počítačového programu používam programové prostredie Matlab.
Key words:zaťaženie, Deformácia, pružina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited