Jan 28, 2020   3:32 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling and simulating of robotic arm by using of modern approaches
Written by (author): Ing. Marek Páleník
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a simulácie robotickej ruky využitím moderných prístupov
Summary:Táto práca sa venuje modelovaniu a simulácii robotickej ruky s využitím moderných prístupov tvorby modelov. V práci je vytvorený geometrický model robotickej paže v prostredí CAD, v ktorom boli namodelované jednotlivé časti paže, zadefinované požadované väzby medzi jednotlivými časťami robotického manipulátora. Daný model bol následne importovaný do Matlabu, v ktorom boli zadefinované požadované pohyby a vykonaná animácia zvolených pohybov mechanizmu. Výsledky analýz sú zobrazené v podobe priebehov kinematických a dynamických veličín na príslušných grafoch. Prevažná časť práce sa venuje popisu modelovania tvorby modelov v prostredí Simscape Multibody, od vytvorenia modelu až po jeho vizualizáciu.
Key words:simulácia, výpočet, robotické rameno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited