Jan 28, 2020   3:43 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling of dynamic systems and their simulation using modern approaches
Written by (author): Ing. Marek Majkút
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba modelov dynamických systémov a ich simulácia využitím moderných prístupov
Summary:Predložená práca sa zaoberá možnosťami simulácie letu modelu drona s využitím PID regulátorov. Prvá kapitola práce ponúka ucelený pohľad na vedný odbor mechatronika. Ďalšia kapitola sa venuje problematike tvorby matematických modelov. Na ňu nadväzuje kapitola 3, ktorá pojednáva o modelovaní dynamických systémov modernými prístupmi. Tie uplatňujú simuláciu modelov v podobe blokových diagramov s využitím softvérového prostredia MATLAB/Simulink. Keďže prevažná časť práce sa venuje Multibody modelovaniu systémov, 4. kapitola približuje problematiku modelovania systémov v prostredí MATLAB/Simscape. Ukážky tvorby modelov boli predvedené na jednoduchých príkladoch bez nutnosti tvorby matematického modelu diferenciálnymi rovnicami. Použitie nadstavbovej knižnice Simscape Multibody je podrobnejšie opísané v kapitole 5. Kapitola 6 sa venuje popisu importu modelu systému z prostredia CAD do Multibody. Nakoľko sm sa snažili vytvoriť čo najrealistickejší model kvadrokoptéry vyžadujúci PID riadenie, kapitola 7 sa venuje princípom funkcie riadiaceho systému pozostávajúceho z PID regulátorov a možnostiam jeho tvorby v prostredí MATLAB/Simulink. Fundamentálna časť práce je následne venovaná problematike popisu tvorby modelu kvadrokoptéry v prostredí MATLAB/Simscape a jej simuláciám. Title:
Key words:MATLAB, mechatronika, systém, Simulink, Multibody Simscape

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited