Jan 28, 2020   2:56 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis and strength assessment of the warehouse structure
Written by (author): Bc. Patrik Gálik
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná a pevnostná analýza budovy skladu
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje problematike napäťovo deformačnej analýze budovy skladu. Prvá kapitola je zameraná na analýzu opláštenej budovy skladu a jej nosnej konštrukcie. Ďalšia kapitola je zameraná na stručný popis metódy konečných prvkov a použité prvky pri tvorbe posudzovanej konštrukcie skladu. Ďalej sa zaoberáme určením zaťaženia danej konštrukcie vplyvom poveternostných podmienok. Hlavnou časťou tejto práce je popis a spôsob tvorby MKP modelu skladu v programe Ansys APDL. Posledná kapitola je zameraná na posúdenie pevnosti oceľovej konštrukcie skladu na základe vypočítaných zaťažujúcich stavov a jednotlivé výsledky budú doložené grafickými výstupmi.
Key words:Ansys Mechanical, nosník, konštrukcia skladu, MKP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited