Jan 22, 2020   11:27 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The usage of MATLAB/SimMechanics in the process of simulation of dynamic systems
Written by (author): Ing. Tomáš Gejguš
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Matlab/SimMechanics v procese simulácie dynamických systémov
Summary:V tejto práci je rozpracovaná tvorba modelov dynamických systémov v prostredí SimMechanics, ktorej zámerom je tvorba multibody systémov bez nutnosti poznania matematického modelu daného systému. V prvej kapitole sa práca zaoberá popisom SimMechanic First Generation (prvej generácie) a možnosťami jeho využitia na praktických príkladoch. V tejto kapitole sú stručne popísané vlastnosti a špecifiká jednotlivých funkčných blokov SimMechanics First Generation. V druhej kapitole je na jednoduchých príkladoch ukázaný princíp tvorby modelov dynamických systémov, aplikácia ich budenia, ako aj snímania veličín počas simulácie. Tieto modely je možné vytvárať bez nutnosti poznania matematického modelu systému. V tretej kapitole je vytvorený model reálneho mechanizmu, ktorého pohyb je riadený postupne tromi rôznymi signálmi. Geometrický model tohto mechanizmu bol importovaný z CAD systému SolidWorks.
Key words:SimMechanics, Matlab, Simulink, korba, simulácia, dynamický systém, mechanizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited