Jan 28, 2020   2:45 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Procedure of creating physical dynamic models usign Matlab/Simulink and Matlab/Simscape
Written by (author): Bc. Eduard Verešpej
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba fyzikálnych dynamických modelov s využitím Matlab/Simulink a Matlab/Simscape
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje oblasti tvorby modelov dynamických systémov a ich simulácií v prostredí Matlab/Simulink a Matlab/Simscape. V úvode tejto práce je rozobraná základná teória dynamiky, rozdelenie dynamických systémov a postup pri tvorbe matematického modelu systémov rôznej fyzikálnej podstaty. V ďalšej časti práce je priblížený postup tvorby jednoduchých dynamických systémov pomocou Simulinku, kde sa model zostavuje vo forme blokových schém. Pri tomto spôsobe tvorby modelov je nutné poznať matematický model systému. V rámci práce je taktiež ukázaný postup tvorby modelov dynamických systémov pomocou nadstavby Simscape. Výhodou tejto nadstavby je, že nie je potrebné manuálne odvodzovať príslušné matematické vzťahy - tie si odvodí Sismcape sám. Pripojenie blokov Simcape je analogické k pripojeniu reálnych komponentov. Všetky vytvorené modely majú zadefinované vstupy a taktiež sú zobrazené ich odozvy.
Key words:Dynamické systémy, Matlab, Simulink, Simscape

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited