Jan 23, 2020   0:39 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress - strain analysis of agricultural machinery
Written by (author): Ing. Matúš Hura
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza poľnohospodárskeho stroja
Summary:Táto bakalárska práca je venovaná statickej analýze poľnohospodárskeho stroja s podmetacími diskami TERRADISC. Práca pozostáva z niekoľkých častí. V prvej časti sú stručne popísané podmietače a ich rozdelenie. Ďalšia časť sa venuje samotným diskovým podmietačom a systému TERRADISC. Prevažná časť práce sa venuje problematike MKP a programu Ansys, v ktorom sa vykonávali všetky výpočty. V praktickej časti je popísaná tvorba geometrického modelu v programe SolidWorks a jeho následná diskretizácia naimportovaním do v Ansys WorkBench na MKP model. V práci je na danom modeli vykonaná napäťovo-deformačná analýza pre rôzne prevádzkové stavy zariadenia, ako aj dynamická analýza pohybu jednotlivých častí zostavy.
Key words:napäťovo deformačná analýza, ansys, podmietacie disky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited