Jan 28, 2020   2:30 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The fatigue and static safety monitoring of the structure in operation
Written by (author): Ing. Matej Boďa
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie únavovej a statickej bezpečnosti konštrukcie v prevádzke
Summary:V Práci sa zaoberáme návrhom monitorovacieho systému pre dve kritické miesta. Systém ma za úlohu merať deformácie v daných miestach a následne ich spracovanie. V jednotlivých kapitolách je popísana teoretická časť obsahujúca viacero častí týkajúcich sa únavovej životnosti. Výstupom tejto práce je monitorovací systém, vrátane softvérového a hardvérového zabezpečenia. Tento on-line monitorovací systém umožnuje operátorovi sledovať stav konštrukcie priamo v prevádzke, čo vysoko zvyšuje bezpečnosť a spolahlivosť prevádzky.
Key words:monitorovací systém, únava, monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited