Jan 28, 2020   2:13 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the monitoring system of the assembly line
Written by (author): Ing. Andrej Zušťák
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému monitorovania výrobnej linky použitím modulu Arduino
Summary:Monitorovanie priebehu výroby je nevyhnutnou podmienkou pre efektívne plánovanie výroby a podnikových zdrojov. Toto nie je možné ak získavané dáta z výroby sú niekoľko hodín staré a odovzdávané vo forme papierových hlásení a vyplnených formulárov, ktoré je nutné ďalej spracovať. V rámci tejto diplomovej práce je navrhnutý systém, ktorý rieši problémy súvisiace so získavaním dát a rovnako aj problémy s monitorovaním veľkého počtu montážnych staníc bez žiadneho stupňa automatizácie. Daný systém popísaný v tejto práci pozostáva z hardvérovej časti, ktorej základom je platforma Arduino a WiFi modul ESP8266. Tento hardvér je naprogramovaný, tak aby pri zmene stavu bitovej logiky odosielal požadované informácie na TCP server. Tento je vytvorený programe LabVIEW a je schopný spracovávať dáta z viacerých pripojených klientov. Následne tieto dáta vyhodnocuje na získanie požadovaných informácií, ktorými sú sledovanie produktivity jednotlivých montážnych staníc a priebeh plnenia objednávky v reálnom čase.
Key words:monitorovanie výrobnej linky, WiFi modul, LabVIEW, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited