Jan 28, 2020   1:32 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of image processing for machine vision of the robotic system
Written by (author): Ing. Viliam Hrebičík
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh spracovania obrazu pre strojové videnie robotického systému
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom strojového videnia pre robotické pracovisko. V práci je popísaný postup zapojenia kamery, ktorá je súčasťou robotického ramena, ako aj ďalšie hardvérové súčasti robota pre spracovanie obrazu tzv. systémom machine vision (strojového videnia). V prevažnej časti sa táto práca venuje sfunkčneniu komunikácie robota a kamerového systému prostredníctvom sériovej komunikácie RS-232. Následné po sprevádzkovaní komunikácie medzi robotom a kamerovým systém je v práci popísaný postup tvorby programu pre robot KUKA KR 210-2, ktorý slúži na prekladanie a úpravy pozícií dosiek. V rámci programu je riešené spracovanie obrazu na základe, ktorého je robot schopný vykonať akčné zásahy za účelom korekcie polohy dosiek a natočenia grippera.
Key words:Strojové videnie, robotické pracovisko, korekcia grippera

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited