Jan 22, 2020   11:50 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of a pipeline subjected to stress and corrosive environment
Written by (author): Ing. Dávid Nagy
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou on-line monitorovania konštrukcií pri spolupôsobení korózneho prostredia. V práci je popísaný princíp vytvorenia a realizácie monitorovacieho systému. Práca sa takisto zaoberá popísaním rôznych typov snímačov na snímanie deformácie (tenzometrov) a ich správnym zapojením do Wheatsonových mostíkov. Ako meracie zariadenie je použitý hardvér od spoločnosti National Instruments „CompatRio”, ktoré tvorí srdce monitorovacieho systému na snímanie a spracovanie nameraných dát. Digitálny signál je spracovaný v monitorovacej aplikácii, ktorá je vytvorená graficky orientovanom programovacom nástroji „LabView”. Vytvorená programová aplikácia monitorovacieho systému sleduje signály tenzometrov na dvoch kritických miestach potrubia, ktoré sa nachádzajú v koróznom prostredí s existenciou koróznej vady. Výsledkom monitorovania sú priebehy, ktoré zaznamenávajú aktuálny stav sledovanej konštrukcie z hľadiska statickej bezpečnosti a bezpečnosti voči prídavnému namáhaniu spôsobeného prídavným ohybom.
Key words:Monitorovanie, korózne napadnutie, deformácia, tenzometer, LabView, On-line

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited