Jan 23, 2020   1:08 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stress – strain analysis and simulation of fitness machine in FEM
Written by (author): Ing. Matúš Hura
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza a simulácia posilňovacieho stroja v MKP
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá pevnostnou analýzou posilňovacieho stroja, konkrétne multifunkčného systému POWERTEC Workbench Multisystem. V úvodných kapitolách práce sa v krátkosti pozrieme do histórie posilňovania, na rozdelenie posilňovacích zariadení ako aj na samotný systém POWERTEC WB-MS, kde si stručne predstavíme samotnú konštrukciu, jednotlivé sekcie stroja, a povieme si aké cviky je možné na stroji vykonávať. Ďalšia časť práce sa venuje tvorbe geometrického modelu v prostredí Solidworks, následne si ukážeme tvorbu MKP modelu v softvéri ANSYS Workbench, použité väzby pri tvorbe jednotlivých spojení zostavy a pod. Záverečné kapitoly sú venované statickým, napäťovo deformačným analýzam, pre každú sekciu stroja zvlášť, kde uvažujeme viacero modelových situácií, ktoré by mohli pri reálnom používaní konštrukcie nastať.
Key words:fitness, ansys, napäťovo deformačná analýza, posilňovací stroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited