Jan 22, 2020   11:19 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the test device for verification of the performance requirements for compressor of the undercarriage systems
Written by (author): Ing. Marek Magušin
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh skúšobného zariadenia pre verifikáciu výkonnostných požiadaviek kompresorov dojazdových systémov
Summary:V práci je popísaná funkčnosť dojazdových systémov, bez použitia rezervného kolesa. Opisuje spôsob testovania kompresorov, ktoré sú súčasťou týchto systémov. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať staré nedostatočne výkonné zariadenie, určené na testovanie a verifikáciu výkonnostných požiadaviek kompresorov. Na základe zistení bolo potrebné navrhnúť hardvérovú zostavu nového testovacieho zariadenia s použitím meracej karty NI-6341, ktorej súčasťou je elektrický aj pneumatický obvod. Je tu popísaná a vysvetlená funkčnosť navrhnutej testovacej aplikácie vytvorenej v programe LabVIEW. Táto nová aplikácia je navrhnutá tak, aby bola schopná vykonávať požadované testovacie procedúry spoľahlivejšie.
Key words:kompresor, meranie, aplikácia, senzory, LabVIEW , National Instruments

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited