Jan 28, 2020   1:40 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Simulation of the movement for the robotic system using the Simcape/Multibody module
Written by (author): Bc. Oliver Písečný
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulácia pohybu robotického systému využitím Simscape/Multibody modulu
Summary:Bakalárska práca sa venuje využitiu modelovacieho a simulačného prostredia MATLAB®/Simscape MultibodyTM na tvorbu, testovanie a zobrazenie dynamických systémov. V práci je popísaný spôsob tvorby matematických modelov a ich simulácie na počítači. Približuje tvorbu multibody modelov v Simscape/Multibody na jednoduchých príkladoch dynamických systémov a vytvorenie animácie robotického systému po nainportovaní z CAD programu do prostredia Simscape/Multibody. Práca je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venujeme súčasnému trendu v oblasti priemyselnej výroby, ktorý sa označuje ako Štvrtá priemyselná revolúcia alebo Industry 4.0. V druhej kapitole je opísaný spôsob tvorby matematických modelov v programe MATLAB®. Tretia kapitola sa venuje vytváraniu multibody systémov v Simscape. Postup je opísaný na jednoduchých príkladoch a bez nutnosti poznania matematických modelov systémov. Posledná kapitola je zameraná na návrh, simuláciu a zobrazenie robotického systému podľa nášho výberu s využitím poznatkov opísaných v predchádzajúcich kapitolách.
Key words:Mechatronika, Simscape, Multibody, Industry 4.0, robotická ruka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited