Jan 28, 2020   3:25 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and modeling of the entrance parking ramp in the Simscape
Written by (author): Ing. Juraj Šimo
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Margetin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape
Summary:Táto diplomová práca je venovaná problematike návrhu a dizajnu nového typu parkovacej rampy. V úvodných kapitolách tejto práce je možné nájsť informácie o navrhovanom type parkovacej rampy (konštrukcii parkovacej závory). V ďalších kapitolách je možné nájsť postup tvorby geometrického modelu parkovacej rampy, ktorý bol vytvorený v programe SolidWorks so zadefinovaním všetkých väzbových spojení. Prevažná časť práce sa následne venuje popisu tvorby mechanického modelu rampy (multibody systému) v programe Matlab/Simscape – Multibody. Do tohto prostredia bol naimportovaný kompletný geometrický model rampy s cieľom vytvoriť multibody systém, na ktorom je možné prevádzať dynamické analýzy a tvoriť animácie pohybu. Na vytvorený subsystém Multibody boli ďalej, ako budiace komponenty systému vytvorené budenie elektrickým motorom, spolu s riadiacim systémom založeným na PID riadení, za účelom dosiahnutia požadovaného pohybu navrhovanej rampy.
Key words:parkovacia rampa, Matlab, Simscape, Multibody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited