Jan 28, 2020   1:38 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Basic strength analysis of The Tsing-Ma Bridge
Written by (author): Ing. Michal Kováč
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Základná pevnostná analýza mosta The Tsing Ma Bridge
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou mosta Tsing-Ma, ktorý patrí medzi najväčšie visuté mosty na svete. Most Tsing-Ma Bridge je najdlhším mostom na svete, ktorého konštrukcia zahŕňa diaľnicu, ako aj železničnú trať. Je veľmi dôležitým dopravným ťahom spájajúcim mesto Hong-Kong s medzinárodným letiskom na ostrove Lantau. V tejto práci je popísaná problematika visutých cestných mostov s ich popisom a základným delením. Táto práca popisuje základnú konštrukciu mosta Tsing-Ma Bridge ako celku a jeho komponenty v podobe obrazovej prílohy. V práci je takisto uvedený stručný popis metódy konečných prvkov (MKP), ako aj spôsob riešenia priestorového nosníkového prvku pomocou tejto metódy. V závere práce sú prezentované výsledky napäťovo-deformačnej analýzy pevnosti konštrukcie mosta Tsing-Ma Bridge od vlastnej tiaže interpretované grafickými výstupmi z programu Ansys v11, v ktorom bola táto pevnostná analýza vykonaná.
Key words:visutý most, MKP, Ansys


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited