Jan 22, 2020   11:19 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of system for monitoring fatigue damage in LabView software
Written by (author): Ing. Kamil Ujhelyi
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Goga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh softvéru monitorovacieho systému únavového poškodenia v prostredí LabView
Summary:Práca sa zaoberá rozpracovaním problematiky viackanálového on-line monitorovacieho systému pre monitorovanie únavového poškodenia. Monitorovaný stochastický proces sa vyhodnocuje s reálne nameraných deformácií priamo vo vytipovaných kritických miestach konštrukcie. Zaťažujúci proces je nutné podrobiť metóde rozkladu procesu na harmonické cykly (RainFlow) metódy. V jednotlivých kapitolách bola stručne popísaná metodika monitorovania únavového poškodenia s uvažovaním rozptylu materiálových vlastností. Výstupom tejto diplomovej práce je monitorovací systém, naprogramovaný v programovacom jazyku LabView od firmy National Instruments. LabView umožňuje okrem iného vytvoriť užívateľské prostredie so zobrazovaním aktuálnych priebehov zaťaženia a poškodenia sledovanej konštrukcie. V prípade nasadenia on-line monitorovacieho systému priamo v prevádzke sa získa prehľad o aktuálnom stave konštrukcie v reálnom čase, a navyše sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť.
Key words:únavové poškodenie, LabView, monitorovací systém, RainFlow


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited