25. 2. 2020  8:15 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identifikační číslo: 10008
Univerzitní e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
Autor: Ing. Dušan Graca
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Martin Garan, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
Abstrakt:V tejto práci je priblížený vznik a vývoj RFID technológie t.j. rádiofrekvenčnej identifikácie objektov. V práci je popísaný princíp fungovania, rozdelenie technológie RFID podľa viacerých kritérií a na názorných príkladoch popísaná možnosť aplikácie tejto technológie v strojárskej praxi smerom, k reálne použitému systému RFID iden-tifikácie automobilov v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. V práci je okrem iného poukázané na prínos RFID z pohľadu automatizácie procesu výroby. Prevažná časť práce je venovaná ukážke možnosti využitia technológie RFID pri riadení strojárskych technológií a popisu zavedenia systému eWBK (elektronische Wagen Begleit Karte) vo firme Volkswagen Slovakia a.s., čo je elektronická sprievod-ná karta vozidla. Tejto elektronickej sprievodnej karte vozidla sa bližšie venuje tretia kapitola tejto bakalárskej práce.
Klíčová slova:riadenie strojár-skych technológií, RFID technológia, rádiofrekvenčná identifikácia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně