26. 2. 2020  21:20 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identifikačné číslo: 10008
Univerzitný e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
Autor: Ing. Dušan Graca
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: Ing. Martin Garan, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
Abstrakt:V tejto práci je priblížený vznik a vývoj RFID technológie t.j. rádiofrekvenčnej identifikácie objektov. V práci je popísaný princíp fungovania, rozdelenie technológie RFID podľa viacerých kritérií a na názorných príkladoch popísaná možnosť aplikácie tejto technológie v strojárskej praxi smerom, k reálne použitému systému RFID iden-tifikácie automobilov v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. V práci je okrem iného poukázané na prínos RFID z pohľadu automatizácie procesu výroby. Prevažná časť práce je venovaná ukážke možnosti využitia technológie RFID pri riadení strojárskych technológií a popisu zavedenia systému eWBK (elektronische Wagen Begleit Karte) vo firme Volkswagen Slovakia a.s., čo je elektronická sprievod-ná karta vozidla. Tejto elektronickej sprievodnej karte vozidla sa bližšie venuje tretia kapitola tejto bakalárskej práce.
Kľúčové slová:riadenie strojár-skych technológií, RFID technológia, rádiofrekvenčná identifikácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene