Jan 23, 2020   1:14 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strength check of the Rainbow bridge construction
Written by (author): Ing. Matej Zetocha
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie pevnosti konštrukcie Rainbow bridge
Summary:Obsahom tejto bakalárskej práce je posúdenie statickej pevnosti konštrukcie oblúkového mostu Rainbow bridge, ktorý spája Spojené Štáty Americké na východnej strane s Kanadou na západnej strane. V práci je popísané základné rozdelenie mostov a rozpracovaná problematika oblúkových mostov. Prevaţná časť práce je venovaná metodike výpočtu nosníkových prvkov pomocou metódy MKP a spôsob namodelovania konštrukcie mostu Rainbow bridge v prostredí Ansys od prvotných bodov a čiar aţ po výsledný model, ktorý je podrobený analýzam od vlastnej tiaţe a od prevádzkového zaťaţenia. Výsledky sú v práci prezentované v podobe grafických výsledkov najviac namáhaných častí mosta.
Key words:oblúkový most, MKP, Rainbow bridge, Ansys


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited