Jan 23, 2020   1:26 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of steel building structures
Written by (author): Ing. Tomáš Horváth
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza konštrukcie oceľovej budovy
Summary:V tejto Bakalárskej práce je riešená problematika analýzy oceľových konštrukcii budov. V úvode práce je stručne popísaná teória postupu riešenia rovinných a priestorových rámov s metódami pružnosti a pevnosti, ako aj stručne popísaná teória 3D nosníkových prvkov a plošných elementov využité na riešenie oceľovej konštrukcii budovy v programe ANSYS metódou konečných prvkov MKP. Cieľom práce bolo posúdiť pevnosť oceľovej konštrukcii budovy na základe rôznych prevádzkových zaťažení. Na základe technickej normy STN 73 0035 bolo vypočítané zaťaženie od snehu v závislosti od snehovej oblasti taktiež bolo vypočítané zaťaženie od pôsobení vetra. Navyše bola spravená aj modálna analýza konštrukcii aby sa dalo zistiť vlastné tvary kmitania pri rezonančnom stave. Všetky výsledky v programe ANSYS boli doložené s grafickými výstupmi v podobe posunutí a rozložení napätí podľa Von Missesa.
Key words:pevnostná analýza, Ansys, MKP


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited