Jan 22, 2020   11:22 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Consideration of tower crane construction strength
Written by (author): Ing. Stanislav Tóth
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie pevnosti konštrukcie vežového žeriava
Summary:V tejto bakalárskej práce je popísaná a vykonaná analýza posúdenia pevnosti konštrukcie výškového stavebného vežového žeriava Liebherr 245 EC-H12 Litronic. Úvod tejto práce je venovaný základnému rozdelenie stavebných žeriavov a popisu konštrukčných prevedení žeriavov s ich jednotlivými charakteristikami. V ďalšej časti práca obsahuje základný popis teórie priestorového nosníkového prvku Beam 189 použitého k tvorbe MKP modelu daného žeriava. Prevažná časť práce predstavuje popis tvorby modelu konštrukcie vežového žeriava pomocou priestorových nosníkových prvkov a shell prvkov, na niektoré časti žeriava. V závere na vytvorenom modeli žeriava je vykonaná analýza pevnosti v programe ANSYS pri uvažovaní rôznych prevádzkových režimov namáhania z pohľadu statického zaťažovania. Záverom práce je grafická interpretácia výsledkov napätí a posunutí pre rôzne zaťažovacie stavy žeriava.
Key words:žeriav, pevnosť, MKP, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited