Jan 22, 2020   11:27 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-Strain analysis of the fire damper
Written by (author): Bc. Kristián Halász
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza požiarnej klapky
Summary:Téma tejto bakalárskej práce je venovaná odvetviu vzduchotechniky, so zameraním na problematiku navrhovania a výroby požiarnych klapiek, ktoré sa v súčasnej dobe stali neoddeliteľnou súčasťou požiarnej ochrany stavieb a budov. V prvej časti práce je popísaný vznik a význam požiarnych klapiek, ich popis a druhové rozdelenie. Pre bližšie priblíženie klapiek boli v práci uvedené podrobnejšie informácie o požiarnej klapke od spoločnosti Imos-Systemair, mimo iného aj informácie o klapkách od konkurenčných výrobcov. V práci sú popísané požiadavky na konštrukčné riešenia, ktoré musí každá navrhovaná klapka spĺňať, tieto sú doplnené o predpisy, normy a bežne používané materiálové vlastnosti. Prevažná časť práce je venovaná napäťovo deformačnej analýze zaťaženia požiarnej klapky pre rôzne varianty riešenia v programe Workbench nadstavby Ansys 13.
Key words:plášť požiarnej klapky, požiarna klapka, napäťovo deformačná analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited