Jan 28, 2020   1:32 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress-strain analysis of the suspension road bridge The Humber Bridge
Written by (author): Ing. Radovan Fekete
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza cestného visutého mosta Humber Bridge
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá napäťovo deformačnou analýzou jedného z najdlhších cestných visutých mostov na svete mosta Humber Bridge. Most má rozpätie 1410 metrov, čím sa radí medzi najdlhšie visuté mosty na svete. Povrch mostu je vybavený dvojprúdovou vozovkou a po oboch stranách sú cyklotrasy a taktiež chodníky pre chodcov. V práci je popísaná história mostov, ich rozdelenie podľa jednotlivých hľadísk a tiež jednoduchý popis. Táto práca obsahuje taktiež charakteristiku mosta Humber Bridge ako aj jeho geometriu a popis jednotlivých komponentov. V práci je uvedený spôsob riešenia prútových a nosníkových prvkov pomocou metódy MKP a jednoduchý popis tejto metódy. V závere sú uvedené výsledky napäťovo deformačnej analýzy mosta Humber Bridge, ktoré sú graficky interpretované výstupmi z programu Ansys 12.1, v ktorom bola daná analýza vykonaná.
Key words:MKP, most, visutý most


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited