Jan 23, 2020   0:39 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stress strain analysis of tower crane Liebherr 130 EC-B
Written by (author): Ing. Adrián Šurmánek
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napäťovo deformačná analýza vežového žeriava Liebherr 130 EC-B
Summary:Téma tejto bakalárskej práce je venovaná napäťovo-deformačnej analýze stavebného vežového žeriavu pod názvom Liebherr 130 EC-B. V úvodných častiach tejto práce je prezentovaná problematika v oblasti zdvíhacích zariadení so zameraním na stavebné žeriavy. Žeriav Liebherr 130 EC-B, ktorý je predmetom tejto bakalárskej práce je možné zaradiť medzi nové typy vežových žeriavov typu FLAT-TOP, ktorý sa bežne používa na staveniskách. V rámci práce je venovaná pozornosť na popis základnej konštrukcie zvoleného žeriavu so zameraním na riešenie napäťovo-deformačnej analýzy prostredníctvom MKP metódy v programe ANSYS 12.1. Práca okrem iného takisto obsahuje popis histórie a rozdelenia zdvíhacích zariadení, zaoberá sa opisom samotného žeriavu a stručne je spomenutá metóda konečných prvkov MKP. Praktická časť popisuje tvorbu modelu žeriavu v programe Ansys, a taktiež zahŕňa jeho vykonanie analýz na MKP modeli pre rôzne zaťažujúce prevádzkové stavy. V závere práce sú výsledky prezentované grafickými výstupmi, v podobe rozloženia napätí na nosných častiach žeriavu a celkových posunutí.
Key words:Ansys, MKP, Liebherr 130 EC-B, vežový žeriav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited